ચાંખડાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંખડાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરીબી; નિર્ધનતા.

  • 2

    ગરીબીનો ઢોંગ.