ગુજરાતી

માં ચાખડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાખડી1ચાંખડી2

ચાખડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાવડી.

ગુજરાતી

માં ચાખડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાખડી1ચાંખડી2

ચાંખડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરીબી; નિર્ધનતા.

  • 2

    ગરીબીનો ઢોંગ.