ચાંખડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંખડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગરીબી; નિર્ધનતા.

  • 2

    ગરીબીનો ઢોંગ.

ચાખડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાખડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાવડી.