ચાંચ ઊઘડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંચ ઊઘડવી

  • 1

    ચપ ચપ બોલવા માંડવું.