ચાંચ બૂડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંચ બૂડવી

  • 1

    નજર પહોંચવી; સમજ પડવી; કરવા શક્તિમાન થવું.