ચાંચ બોળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંચ બોળવી

  • 1

    સહેજ ચાખી જોવું.