ગુજરાતી

માં ચાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટુ1ચાંટ2ચાટ3ચાટ4ચાટ5

ચાટુ1

વિશેષણ

 • 1

  પ્રિય; મીઠું(વચન).

ગુજરાતી

માં ચાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટુ1ચાંટ2ચાટ3ચાટ4ચાટ5

ચાંટ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તબલાની કિનારનો ભાગ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રિય લાગે તેવું વાક્ય-વાત.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટુ1ચાંટ2ચાટ3ચાટ4ચાટ5

ચાટ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૂતરાને ખાવાનું નાખવાનું ઠામ ખાવાનો ચસકો; લાલસા.

મૂળ

'ચાટવું' પરથી

ગુજરાતી

માં ચાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટુ1ચાંટ2ચાટ3ચાટ4ચાટ5

ચાટ4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લપડાક; તમાચો.

 • 2

  મહેણું; ટોણો.

મૂળ

રવાનુકારી? सं. चट् પરથી

ગુજરાતી

માં ચાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટુ1ચાંટ2ચાટ3ચાટ4ચાટ5

ચાટ5

પુંલિંગ

 • 1

  વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવી ચોરી કરનાર.

વિશેષણ

 • 1

  [?] ભોંઠું શરમિંદું (ચાટ પડવું; ચાટ બનવું).

મૂળ

सं.