ચાટૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાટૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ચાટવો.

  • 2

    કાંટામાં નંગ બેસાડવાનું ઘર.

  • 3

    કાનનો મેલ કાઢવાનું ઓજાર.