ગુજરાતી

માં ચાટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટી1ચાંટી2

ચાટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લપડાક.

મૂળ

'ચાટ' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ચાટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાટી1ચાંટી2

ચાંટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાઠિયાવાડી ચૂંટી.

  • 2

    ખાલી બડાશ.