ચાડસરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાડસરી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી તંબૂ બાંધવાની ખૂંટી.