ચાંદની રાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદની રાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચાંદનીવાળી-અજવાળી રાત.