ચાદરપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાદરપાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ચાદરો કરવા લાયક કપડાનો તાકો.