ચાંદલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદલી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ઘોડીની એક જાત.

મૂળ

'ચાંદા' વાળી?