ચાંદલે ચોંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદલે ચોંટવું

  • 1

    નસીબમાં લખાવું; પાલવે પડવું (ઉપરાંત ).