ચાંદાં ખોળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદાં ખોળવાં

  • 1

    છિદ્ર શોધવાં; દોષ ખોળવા.