ચાંદી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદી પડવી

  • 1

    ખાલ ખસી-ઊપસી જવાથી ચાંદુ થવું.