ચાનસ તૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાનસ તૂટવું

  • 1

    એ રમતમાં જોઈતું પાનું નીકળી આવતાં દાવ લાગવો.