ચાંપતી ઉઘરાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપતી ઉઘરાણી

  • 1

    ઉપરાછાપરી, કડકપણે કરાતી ઉઘરાણી.