ચાંપથી ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપથી ચાલવું

  • 1

    ઉતાવળે ચાલવું.