ચાપાણીમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાપાણીમાં

  • 1

    પરચૂરણ ખર્ચમાં (ચાપાણી વગેરેના).