ચાપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાપાણી કરવાં

  • 1

    ચા પીવી; ચા સાથે નાસ્તો કરવો.

  • 2

    ચાપાણીની મિજલસ કરવી.