ચાપાણી રાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાપાણી રાખવાં

  • 1

    ચાપાણીનો મેળાવળો કે ચાપાણીની વ્યવસ્થા રાખવી.