ચાપીવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાપીવી

  • 1

    (ઘડિયાળ) બંધ રહેવું. ઉદા૰ ઘડિયાળ ચા પીએ છે.