ચાંપી ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપી ઘાલવું

  • 1

    બળતું શરીરે લગાડી દેવું; ડામ દઈ દેવો.

  • 2

    ખૂણામાં ધકેલી દેવું; દાબી દેવું.