ચાંપ ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ ચડાવવી

  • 1

    દાબવા માટે કળનો ઘોડો ઊંચો કરવો.

  • 2

    ઉશ્કેરણી કરવી.