ચાંપ દબાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ દબાવવી

  • 1

    કળ ફેરવવી જેથી ક્રિયા ચાલુ થાય.