ચાંપ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ દેવી

  • 1

    ચાંપ પાડવી; બંધ કરવું.

  • 2

    ઉશ્કેરવું.