ચાંપ દાબવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ દાબવી

  • 1

    કળ ફેરવવી જેથી ક્રિયા ચાલુ થાય.