ચાંપ મરડી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ મરડી નાખવી

  • 1

    કળ વાળી દેવી-બગાડી નાખવી.