ચાંપ રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંપ રાખવી

  • 1

    દાબ રાખવો.

  • 2

    કાળજી રાખવી.