ગુજરાતી

માં ચાબકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાબક1ચાબુક2ચાબુક3

ચાબક1

પુંલિંગ

  • 1

    પાતળી દોરીનો કોરડો.

મૂળ

જુઓ ચાબુક

ગુજરાતી

માં ચાબકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાબક1ચાબુક2ચાબુક3

ચાબુક2

પુંલિંગ

  • 1

    ચાબક; કોરડો (ચાબુક ચોડવી; ચાબુક ફટકારવી; ચાબુક મારવી; ચાબુક લગાવવી).

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં ચાબકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચાબક1ચાબુક2ચાબુક3

ચાબુક3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાતળી દોરીનો કોરડો.