ચામડાનાં નાણાં ચલાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડાનાં નાણાં ચલાવવાં

  • 1

    જબરદસ્તી કરવી; અન્યાય કરવો.