ચામડાની જીભ છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડાની જીભ છે

  • 1

    જીભમાં હાડકું ન હોવાથી અજાણતાં ગમે તેમ હાલી-બોલી બેસે!.