ચામડીનું નાણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડીનું નાણું

  • 1

    કન્યાવિક્રયનું નાણું.