ચામડી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડી આવવી

  • 1

    રૂઝ આવવી; ઘા ઉપર નવી ચામડી આવવી.