ચામડી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડી કાઢવી

  • 1

    છોલવું; છાલાં ઉખેડવાં.