ચામડી બચાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડી બચાવવી

  • 1

    જાતને બચાવવી-ચામડી ચોરી કરવી.