ચામડું ચૂંથવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડું ચૂંથવું

  • 1

    ખાલી મહેનત કરવી.

  • 2

    વ્યભિચાર કરવો.

  • 3

    ફજેતી કરવી.