ચામડું ચીરી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડું ચીરી નાખવું

  • 1

    ખૂબ મારવું.