ચામડું તોડી ફોડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડું તોડી ફોડી નાખવું

  • 1

    સખત માર મારવો.