ચામડું રંગી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચામડું રંગી નાખવું

  • 1

    સખત માર મારવો.