ચારુગાત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારુગાત્રી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુંદર અવયવોવાળી.