ગુજરાતી

માં ચારેબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારેબાજુ1ચારેબાજૂ2

ચારેબાજુ1

અવ્યય

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.

ગુજરાતી

માં ચારેબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારેબાજુ1ચારેબાજૂ2

ચારેબાજૂ2

અવ્યય

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.