ચારેબાજુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારેબાજુ

અવ્યય

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.

ચારેબાજૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારેબાજૂ

અવ્યય

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.