ગુજરાતી

માં ચારેબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારેબાજુ1ચારેબાજૂ2

ચારેબાજુ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.

ગુજરાતી

માં ચારેબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચારેબાજુ1ચારેબાજૂ2

ચારેબાજૂ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ચોતરફ; બધી કોર.