ચારુવ્રતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચારુવ્રતા

વિશેષણ

  • 1

    એક માસ ઉપવાસ કરનારી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક માસ ઉપવાસ કરનારી સ્ત્રી.