ચાર્વાકવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર્વાકવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    ચાર્વાકે પ્રવર્તાવેલ નાસ્તિકમત કે વાદ.