ચાર્વાકવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર્વાકવાદી

વિશેષણ

  • 1

    ચાર્વાકવાદને લગતું.

પુંલિંગ

  • 1

    ચાર્વાકવાદને લગતું.