ચાર આંખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર આંખ

  • 1

    ચારે બાજુ જોયા કરતી આંખ-દેખરેખ; સંભાળ.