ચાર દાણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર દાણા

  • 1

    થોડું અનાજ.