ચાર પૈસા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર પૈસા થવા

  • 1

    ઠીક ઠીક પૈસા થવા.