ચાર બોલ કહેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર બોલ કહેવા

  • 1

    જરા શિખામણ કે ઠપકો આપવાં.