ચાર મુક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાર મુક્તિ

  • 1

    સાલોક્ય, સાયુજ્ય, સારૂપ્ય, સામીપ્ય.